Facebook

Sözlük

small

adjective

Türkçe'siküçük, ufak, az
Türadjective
Örnek Cümle
Signs are notices which are too small for partially sighted people to see.
İşaretler, az görebilen kişilerin göremeyecekleri kadar küçük uyanlardır.