Facebook

Sözlük

small

adjective

Türkçe'si küçük, ufak, az
Tür adjective
Örnek Cümle
Predatory birds are solitary in their migrations, whereas small song birds migrate in flocks.
Yırtıcı kuşlar göçlerinde yalnızdır, oysa ki küçük ötücü kuşlar sürü halinde göç eder.