Facebook

Sözlük

smokiness

noun

Türkçe'si dumanlılık
Tür noun
Örnek Cümle
A research worker might infer that the disease was due to the smokiness of the area.
Araştırmacı hastalığın bölgedeki dumandan ileri geldiği sonucuna varabilir.