Facebook

Sözlük

smoking-related

adjective

Türkçe'si sigaraya bağlı
Tür adjective