Facebook

Sözlük

smoking

noun

Türkçe'sisigara içme
Türnoun
Örnek Cümle
It’s known very well that smoking harms not only smokers but also those who inhale the smoke passively.
Sigaranın sadece içenlere değil, pasif olarak dumanı teneffüs edenlere de zarar verdiği çok iyi bilinmektedir.