Facebook

Sözlük

so as to

prepositional phrase

Türkçe'si -mek için, -mek amacıyla
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
Young people need education so as to acquire a good basis of knowledge on which they can build their future.
Gençlerin, geleceklerini üzerine kuracakları iyi bir bilgi temelini elde etmek için eğitime ihtiyaçları vardır.