Facebook

Sözlük

so as to

prepositional phrase

Türkçe'si -mek için, -mek amacıyla
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
As most students learn a foreign language so as to communicate either orally or in writing, language learning should include a real life use of language.
Öğrencilerin çoğu bir yabancı dili sözlü ya da yazılı iletişim kurmak için öğrendiği için dil öğrenimi, dilin gerçek hayattaki kullanımını kapsamalıdır.