Facebook

Sözlük

so far

adverb

Türkçe'sişimdiye kadar
Türadverb
Örnek Cümle
Amnesty International says that Iraqis have mademany - so far mostly unsubstantiated - charges ofabuse against both British and American soldiers.
Uluslararası Af Örgütü, Iraklıların, hem İngiliz hem de Amerikan askerlerine karşı bugüne kadar çoğu kanıtlanmamış pek çok su istimal suçlamasında bulunduklarını söylemektedir.

Alternatif öneriler:

so far asso forth