Facebook

Sözlük

so that

connector

Türkçe'si -sın diye, -mesi için, -mek için (amaç)
Tür connector
Örnek Cümle
In addition, they must achieve a sharp contrast between the specimen and its environment so that the specimen is clearly visible.
Ayrıca örnekle çevre arasında keskin bir ayrımı başarıyla sunmalıdır; böylece örnek açıkça görülebilir.