Facebook

Sözlük

so

adverb

Türkçe'si de,da
Tür adverb
Örnek Cümle
The topic under discussion was so complex and comprehensive that each speaker exceeded the time allotted to him.
Tartışılan konu o kadar karmaşık ve kapsamlıydı ki her konuşmacı kendisine tanınan süreyi aştı.

adverb

Türkçe'si öyle,o kadar
Tür adverb
Örnek Cümle
Her reply to my direct question was so ambiguous that I didn’t know how to interpret it.
Benim dolambaçsız soruma verdiği yanıt o kadar belirsizdi ki nasıl yorumlayacağımı bilemedim.

connector

Türkçe'si bu yüzden
Tür connector
Örnek Cümle
In doing so they exert pressure on the walls.
Böyle yaparken duvarlara basınç yaparlar.