Facebook

Sözlük

so

adverb

Türkçe'side,da
Türadverb
Örnek Cümle
He has told so many lies that his friends can neither trust him nor believe anything he says any longer.
O kadar çok yalan söyledi ki artık arkadaşları ona ne güvenebiliyor ne de söylediği şeylere inanıyorlar.

adverb

Türkçe'siöyle,böyle
Türadverb
Örnek Cümle
If the driver hadn't been driving so fast, the accident wouldn't have been so terrible.
Sürücü çok hızlı sürmemiş olsaydı, kaza bu ölçüde kötü olmayacaktı.

adverb

Türkçe'siöyle,o kadar
Türadverb
Örnek Cümle
In doing so they exert pressure on the walls.
Böyle yaparken duvarlara basınç yaparlar.

conjunction

Türkçe'sibu yüzden
Türconjunction
Örnek Cümle
I believe what he did was quite ordinary, and so did not deserve so much praise.
Yaptığı şeyin çok sıradan olduğunu, bu yüzden bu kadar övgüyü haketmediğini düşünüyorum