Facebook

Sözlük

social

adjective

Türkçe'si toplumsal
Tür adjective
Örnek Cümle
Nicholas Gane's newly published book The Future of Social Theory brings together a series of interviews held with the world's leading social theorists.
Nicholas Gane'in yeni yayımlanan kitabı Toplum Kuramının Geleceği, dünyanın önde gelen toplum kuramcıları ile yapılan bir dizi mülakatı bir araya getirmektedir.

Alternatif öneriler:

anti-socialsocial-networking