Facebook

Sözlük

social

adjective

Türkçe'si toplumsal
Tür adjective
Örnek Cümle
Many social psychologists have turned their attention to promoting health practices such as avoiding the abuse of alcohol, tobacco and other substances.
Birçok sosyal psikolog ilgisini aşırı alkol, tütün ve diğer maddelerden kaçınma gibi sağlık uygulamalarını ilerletmeye yöneltti.

Alternatif öneriler:

anti-socialsocial-networking