Facebook

Sözlük

society

noun

Türkçe'si toplum,cemiyet
Tür noun
Örnek Cümle
Lack of capital of its own cannot prevent a thrifty and productive society from generating and attracting all the capital it needs.
Kendi sermayesinin olmaması, tutumlu ve üretken bir toplumu gerek duyduğu tüm sermayeyi yaratmaktan ve çekmekten alıkoyamaz.