Facebook

Sözlük

soft

adjective

Türkçe'si yumuşak
Tür adjective
Örnek Cümle
Sodium (Na), on the other hand, is a soft silvery - white metal which reacts violently with water.
Öte yandan sodyum (Na) suyla şiddetli tepkimeye giren yumuşak, gümüşi beyaz renkte bir metaldir.