Facebook

Sözlük

soil

noun

Türkçe'si toprak
Tür noun
Örnek Cümle
Analysis of the reddish surface soil of Marspoints to the presence of oxidized iron, indicating that at the planet's surface is rusting.
Mars'ın kızılımsı yüzey toprağının analizi, gezegenin yüzeyinin paslanmakta olduğunu gösteren oksitlenmiş demirin varlığına işaret etmektedir.