Facebook

Sözlük

soil

noun

Türkçe'si toprak
Tür noun
Örnek Cümle
To prevent soil erosion, precautions should be taken.
Toprak erozyonunu önlemek için önlemler alınmalıdır.