Facebook

Sözlük

soil

noun

Türkçe'si toprak
Tür noun
Örnek Cümle
The soil provides nitrates for plants.
Toprak, bitkilere azot sağlar.