Facebook

Sözlük

solar system

noun

Türkçe'si güneş sistemi
Tür noun
Örnek Cümle
People have known of the existence of the planets in the solar system since ancient times.
İnsanlar, eski çağlardan beri, güneş sisteminde gezegenlerin varlığını bilmekteydiler.