Facebook

Sözlük

solar

adjective

Türkçe'si güneşle ilgili
Tür adjective
Örnek Cümle
Meteorites provide the best available data about the chemical and physical processes that occurred during the first few million years of our solar system’s history.
Gök taşları, güneş sistemimizin tarihinin ilk birkaç milyon yılında meydana gelmiş olan kimyasal ve fiziksel süreçler hakkında mevcut en iyi verileri sağlar.

Alternatif öneriler:

solar powersolar system