Facebook

Sözlük

solar

adjective

Türkçe'si güneşle ilgili
Tür adjective
Örnek Cümle
Some extrasolar planets are larger than the largest planet in our solar system.
Bazı güneş sistemi dışındaki gezegenler, güneş sistemimizdeki en büyük gezegenden daha büyüktür.

Alternatif öneriler:

solar powersolar system