Facebook

Sözlük

solar

adjective

Türkçe'si güneşle ilgili
Tür adjective
Örnek Cümle
People have known of the existence of the planets in the solar system since ancient times.
İnsanlar, eski çağlardan beri, güneş sisteminde gezegenlerin varlığını bilmekteydiler.

Alternatif öneriler:

solar powersolar system