Facebook

Sözlük

solid

adjective

Türkçe'si katı, sert
Tür adjective
Örnek Cümle
Bioenergy is energy produced from organic matter, whereas biofuels are liquid, solid or gas fuels derived from biomass.
Biyoenerji organik maddeden üretilen enerjidir, oysa ki biyoyakıtlar biyokitleden türeyen sıvı, katı ve gaz yakıtlardır.

noun

Türkçe'si katı madde
Tür noun
Örnek Cümle
The former is the temperature at which it changes from solid to liquid.
Birincisi katı durumdan sıvı duruma geçtiği ısı derecesidir.