Facebook

Sözlük

solid

adjective

Türkçe'si katı, sert
Tür adjective
Örnek Cümle
In both analysis and synthesis it is often necessary to separate solids from liquids.
Hem analiz hem de sentezde çoğu zaman katıları sıvılardan ayırmak gerekir.

noun

Türkçe'si katı madde
Tür noun
Örnek Cümle
The former is the temperature at which it changes from solid to liquid.
Birincisi katı durumdan sıvı duruma geçtiği ısı derecesidir.