Facebook

Sözlük

solid

adjective

Türkçe'sikatı, sert
Türadjective
Örnek Cümle
In both analysis and synthesis it is often necessary to separate solids from liquids.
Hem analiz hem de sentezde çoğu zaman katıları sıvılardan ayırmak gerekir.

noun

Türkçe'sikatı madde
Türnoun