Facebook

Sözlük

solution

noun

Türkçe'si çözüm
Tür noun
Örnek Cümle
Its solution in water turns blue litmus red.
Su içindeki eriyiği mavi turnusolu kırmızıya dönüştürür.