Facebook

Sözlük

solvent

adjective

Türkçe'siçözücü
Türadjective
Örnek Cümle
A dissolved substance, or solute, can be separated from the liquid in which it is dissolved by boiling away the solvent.
Çözünen madde, çözgen kaynatılarak içinde çö­zündüğü sıvıdan ayrılabilir.

noun

Türkçe'siçözücü
Türnoun
Örnek Cümle
A dissolved substance, or solute, can be separated from the liquid in which it is dissolved by boiling away the solvent.
Çözünen madde, çözgen kaynatılarak içinde çö­zündüğü sıvıdan ayrılabilir.

Alternatif öneriler:

insolvencyinsolvent