Facebook

Sözlük

some

adverb

Türkçe'si yaklaşık
Tür adverb
Örnek Cümle
Some of these human measurements are still used.
Bu insan ölçülerinden kimileri bugün de kullanılır.

quantifier

Türkçe'si biraz, bazı, bir miktar; (herhangi) biri/bir
Tür quantifier
Örnek Cümle
In an effort to cut down on the use of pesticides, some scientists have developed fungi for use as biological pesticides.
Böcek ilaçları kullanımını azaltmak için bazı bilim adamları biyolojik böcek ilaçları olarak kullanım için mantar geliştirdi.