Facebook

Sözlük

some

adverb

Türkçe'si yaklaşık
Tür adverb
Örnek Cümle
Employee motivation is the inner desire to take action that usually stems from some form of self-interest.
Çalışan motivasyonu, çoğunlukla kişisel çıkardan kaynaklanan içsel arzuyu harekete geçirmek içindir.

quantifier

Türkçe'si biraz, bazı, bir miktar; (herhangi) biri/bir
Tür quantifier
Örnek Cümle
Our government has been determined to take some sensible precautions in order that this kind of disaster never happens again.
Hükumetimiz bu tür felaketin bir daha asla olmaması için bazı mantıklı önlemler almaya kararlıdır.