Facebook

Sözlük

some

adverb

Türkçe'si yaklaşık
Tür adverb
Örnek Cümle
Many oil producing countries have balance of payments surplus; some of this amount should be used for humanitarian purposes.
Petrol üreten pek çok ülke, ödemeler dengesi fazlalığına sahiptir; bu miktarın bir bölümü insancıl amaçlar için kullanılmalıdır.

quantifier

Türkçe'si biraz, bazı, bir miktar; (herhangi) biri/bir
Tür quantifier
Örnek Cümle
Influenza normally subsides after three or four days, leaving the sufferer limp, washed out and often depressed for some time afterwards.
Grip normal olarak, üç ya da dört gün sonra etkisini kaybeder (ancak) bir süre daha hastayı zayıf solgun ve çoğu kez de hayattan bezmiş halde bırakır.