Facebook

Sözlük

some

adjective

Türkçe'sibiraz,birkaç
Türadjective
Örnek Cümle
Although furniture is made to fulfill a particular need, almost all of it also possesses some aesthetic element to appeal to vision.
Mobilyalar belli bir ihtiyacı karşılamak için yapılsa da, hemen hepsi göze hitap eden estetik unsurlar da taşır.

pronoun

Türkçe'sibazıları,birazı
Türpronoun
Örnek Cümle
Some are centuries old others are of recent origin; but all come out of human experience and affirm the indissoluble bond between music and life.
Kimileri yüzlerce yıllıktır; ötekilerin kaynağı yenidir; ancak hepsi insan yaşantısından ortaya çıkar ve müzik ile yaşama arasındaki ayrılmaz bağı gösterirler.

adverb

Türkçe'siyaklaşık,epeyce
Türadverb
Örnek Cümle
My father sent me some money to buy books.
Babam kitap almam için bana biraz para gönderdi.