Facebook

Sözlük

somebody

pronoun

Türkçe'sibirisi
Türpronoun