Facebook

Sözlük

somebody

pronoun

Türkçe'sibirisi
Türpronoun
Örnek Cümle
As they were playing cards, somebody broke into the house.
Onlar kâğıt oynarlarken birisi eve girdi.