Facebook

Sözlük

someone

pronoun

Türkçe'si birisi
Tür pronoun
Örnek Cümle
You could have married someone quite different.
Tamamen farklı birisiyle evlenebilirdiniz.