Facebook

Sözlük

someone

pronoun

Türkçe'si birisi
Tür pronoun
Örnek Cümle
I'm not expecting any messages, but if someone rings while I am out, could you say that I'll be back by 5.00?
Herhangi bir mesaj beklemiyorum, fakat ben dışarıdayken biri telefon ederse saat 5'e kadar tekrar döneceğimi söyleyebilir misiniz?