Facebook

Sözlük

someone

pronoun

Türkçe'sibirisi
Türpronoun
Örnek Cümle
You could have married someone quite different.
Tamamen farklı birisiyle evlenebilirdiniz.