Facebook

Sözlük

soon

adverb

Türkçe'siyakında,birazdan,az sonra
Türadverb
Örnek Cümle
A new student feels lonely at first but he soon makes friends.
Yeni bir öğrenci başlangıçta yalnızlık duyar ama kısa sürede arkadaş edinir.