Facebook

Sözlük

sort

verb

Türkçe'si sınıflamak,ayırmak
Tür verb
Örnek Cümle
Marks on the teeth of our early ancestors might indicate that they often used their mouths as a sort of third hand to grip or cut things.
İlk atalarımızın dişlerinin üzerindeki izler, ağızlarını bir şeyleri tutmak veya kesmek için bir tür üçüncü el olarak sık sık kullandıklarına işaret edebilir.

noun

Türkçe'si tür
Tür noun
Örnek Cümle
You needn't have done all the work because we have a computer to do that sort of thing.
Bütün işi yapmasanız da olurdu, çünkü o tür işleri yapacak bir bilgisayarımız var.