Facebook

Sözlük

soul

noun

Türkçe'siruh,duygu
Türnoun
Örnek Cümle
Since they believed that the soul would someday return to the body, ancient Egyptians mummified their dead.
Ruhun bir gün bedene döneceğine inandıkları için, Eski Mısırlılar ölülerini mumyalamıştır.