Facebook

Sözlük

south

noun

Türkçe'si güney
Tür noun
Örnek Cümle
Most people, particularly south of the Sahara, were not literate, and many African languages did not even have a written form.
Birçok insan, özellikle Sahra Çölü'nün güneyindekiler, okur yazar değildir ve birçok Afrika dilinin yazılı şekli bile yoktur.