Facebook

Sözlük

south

noun

Türkçe'si güney
Tür noun
Örnek Cümle
As mentioned in the introductory part of the report, New Caledonia, annexed by France in 1853, comprises New Caledonia itself and various otherIslands in the South Pacific.
Raporun giriş bölümünde belirtildiği gibi, 1853'te Fransa tarafından ilhak edilen Yeni Kaledonya, Yeni Kaledonya'nın kendisinden ve Güney Pasifik 'teki çeşitli diğer adalardan oluşur.