Facebook

Sözlük

southeastern

adjective

Türkçe'si güneydoğuda
Tür adjective
Örnek Cümle
According to the figures released by the US CensusBureau, the population in all the states has increased, but the most dramatic increase has been in the southeastern and western parts of the country.
ABD Nüfus Sayımı Dairesi'nce açıklanan rakamlara göre, tüm eyaletlerde nüfus artmıştır, ancak en çarpıcı artış ülkenin güneydoğu ve batı kesimlerinde olmuştur.