Facebook

Sözlük

southern

adjective

Türkçe'sigüneyden
Türadjective
Örnek Cümle
Antalya is the most important city in southern Anatolia.
Antalya Güney Anadolu'daki en önemli şehirdir.

Alternatif öneriler:

southeastsoutheastern