Facebook

Sözlük

space

noun

Türkçe'si boşluk, alan; uzay
Tür noun
Örnek Cümle
Globalization is a set of projects that require us to imagine space and time in particular ways.
Küreselleşme bize belirli noktalarda mekan ve zamanı hayal ettiren bir seri projelerdir.

Alternatif öneriler:

living spacespace shuttle