Facebook

Sözlük

span

verb

Türkçe'sisürmek,kapsamak
Türverb

noun

Türkçe'sisüre, mesafe
Türnoun

Alternatif öneriler:

life-spanlifespan