Facebook

Sözlük

speak

verb

Türkçe'si konuşmak
Tür verb
Örnek Cümle
Some foreigners speak too quickly for me to understand.
Kimi yabancılar anlayamayacağım kadar hızlı konuşuyorlar.