Facebook

Sözlük

speak

verb

Türkçe'sikonuşmak
Türverb
Örnek Cümle
During the five years he spent abroad, he rarelyfound the opportunity to speak his mother tongue, except on the phone calls he made to his family.
Yurt dışında kaldığı beş yıl boyunca, ailesiyle yaptığı telefon görüşmeleri dışında ana dilini kullanma fırsatını nadiren bulabildi.