Facebook

Sözlük

speaker

noun

Türkçe'si konuşmacı; hoparlör
Tür noun
Örnek Cümle
Poor listening skills can result from distractions in the environment, disagreement with the speaker and passive listening.
Yetersiz dinleme becerileri, ortamdan kopma, konuşmacıyla anlaşmazlık ve pasif dinlemeden kaynaklanabilir.