Facebook

Sözlük

speaker

noun

Türkçe'sikonuşmacı; hoparlör
Türnoun
Örnek Cümle
The guest speaker pointed out that by 1880 European powers had access to most of the markets in Asia's coastal regions.
Konuk konuşmacı, Avrupalı güçlerin, 1880'e kadar Asya'nın kıyı bölgelerindeki Pazarların çoğuna giriş hakkını elde etmiş olduğunu belirtti.