Facebook

Sözlük

speaking

noun

Türkçe'sikonuşma
Türnoun
Örnek Cümle
The party leaders will be speaking on TV and the local candidates will be addressing in the constituencies.
Parti liderleri televizyonda konuşuyor ve yerel adaylar seçim çevrelerinde topluluklara hitap ediyor olacaklar.