Facebook

Sözlük

speaking

noun

Türkçe'si konuşma
Tür noun
Örnek Cümle
One must remember that, despite the greatprosperity of the people, Canada's principalpolitical problem remains the relationship betweenher English and French speaking communities.
Halkın büyük refahına rağmen, İngilizce ve Fransızca konuşan topluluklarının arasındaki ilişkinin, Kanada'nın başlıca siyasal sorunu olarak durduğu hatırlanmalıdır.