Facebook

Sözlük

speaking

noun

Türkçe'si konuşma
Tür noun
Örnek Cümle
In place of the test, speaking ability is to be assessed by the teacher based on contributions in class.
Konuşma yeteneği, test yerine sınıftaki katılımlara dayanarak öğretmen tarafından değerlendirilir.