Facebook

Sözlük

speaking

noun

Türkçe'si konuşma
Tür noun
Örnek Cümle
Who were you speaking to on the telephone when I brought your coffee?
Kahveni getirdiğim zaman telefonda kiminle konuşuyordun?