Facebook

Sözlük

special

adjective

Türkçe'si belli,özel
Tür adjective
Örnek Cümle
Today the world is divided into political units, each of which, as a general rule, uses one special official language.
Günümüzde dünya, her biri kural olarak belli bir resmi dil kullanan siyasal topluluklara ayrılmıştır.