Facebook

Sözlük

specialization

noun

Türkçe'siuzmanlık
Türnoun