Facebook

Sözlük

specialize

verb

Türkçe'si uzmanlaşmak
Tür verb
Örnek Cümle
Scientists who specialize in studying Earth’s interior have long suspected that activity deep inside Earth is behind vertical changes at the surface.
Dünyanın iç kısmını araştırma konusunda uzmanlaşan bilim adamları, uzun süre, Dünya’nın derin iç kısmındaki hareketin yüzeydeki dikey değişimlerin arkasında olduğundan şüphelendiler.