Facebook

Sözlük

specialize

verb

Türkçe'si uzmanlaşmak
Tür verb
Örnek Cümle
Biology is such a broad subject that most biologists specialize in some area of study.
Biyoloji o kadar geniş bir konu ki çoğu biyolog çalışmanın bazı alanlarında uzmanlaşır.