Facebook

Sözlük

specialized

adjective

Türkçe'siuzmanlaşmış
Türadjective
Örnek Cümle
Towards the end of World War I, bombing aircraftwere becoming more specialized and were dividedinto two subclasses, light and heavy.
Birinci Dünya Savaşının sonlarına doğru, bombardıman uçakları daha ihtisaslaşmış duruma gelmekteydi ve hafif ve ağır olmak üzere iki alt sınıfa ayrılmıştı.

Alternatif öneriler:

specializeunspecialized