Facebook

Sözlük

species

noun

Türkçe'si tür,cins
Tür noun
Örnek Cümle
Evolution can be defined as genetic changes occurring over time in a species of organism.
Evrim, bir canlı türünde zamanla meydana gelen genetik değişiklikler olarak tanımlanabilir.