Facebook

Sözlük

specific

adjective

Türkçe'si belli, özel
Tür adjective
Örnek Cümle
Although the sponge is multicellular, its cells are loosely connected and do not form specific tissues.
Sünger çok hücreli olmasına karşın , hücreleri birbirine gevşek bir şekilde bağlıdır ve belirgin doku oluşturmaz.