Facebook

Sözlük

specimen

noun

Türkçe'si örnek, numune
Tür noun
Örnek Cümle
In addition, they must achieve a sharp contrast between the specimen and its environment so that the specimen is clearly visible.
Ayrıca örnekle çevre arasında keskin bir ayrımı başarıyla sunmalıdır; böylece örnek açıkça görülebilir.