Facebook

Sözlük

spectacular

adjective

Türkçe'si görkemli,dikkat çekici
Tür adjective
Örnek Cümle
Spectacular results in preventing poliomciitis have been obtained by the use of a variety of vaccines.
Çeşitli aşılar kullanılarak çocuk felcini önlemede çarpıcı sonuçlar elde edilmiştir Bunların ilki Salk aşısıydı.