Facebook

Sözlük

spectacular

adjective

Türkçe'sigörkemli,dikkat çekici
Türadjective
Örnek Cümle
Spectacular results in preventing poliomciitis have been obtained by the use of a variety of vaccines.
Çeşitli aşılar kullanılarak çocuk felcini önlemede çarpıcı sonuçlar elde edilmiştir Bunların ilki Salk aşısıydı.

Alternatif öneriler:

spectacularlyunspectacular