Facebook

Sözlük

speed

verb

Türkçe'sihız yapmak,sürat yapmak
Türverb
Örnek Cümle
The purpose of imposing speed limits is to reduce the number of fatal road accidents.
Hız sınırlaması getirilmesinin amacı, ölümle sonuçlanan karayolu kazalarının sayısını azaltmaktır.

noun

Türkçe'sihız,sürat
Türnoun
Örnek Cümle
As some scientists have pointed out, billions of years ago the expansion of the universe slowed down before it began to speed up.
Bazı bilim adamlarının belirttiği gibi, milyarlarca yıl önce, evrenin genişlemesi hızlanmaya başlamadan önce yavaşlamıştır.