Facebook

Sözlük

spend

verb

Türkçe'siharcamak, geçirmek, sarf etmek
Türverb
Örnek Cümle
The urban children spend most of their time watching TV and listening to radio on weekends.
Şehir çocukları hafta sonları zamanlarının çoğunu TV izleyerek ve radio dinleyerek geçirir.

Alternatif öneriler:

overspendingspendingsuspend