Facebook

Sözlük

spin

verb

Türkçe'sidöndürmek, örmek
Türverb

noun

Türkçe'sidöndürme
Türnoun