Facebook

Sözlük

spirit

noun

Türkçe'si ruh,can
Tür noun
Örnek Cümle
Team building is a process of involving individuals, joining them together and fostering the team spirit among them.
Ekip kurmak bireylerin dahil olduğu, onların bir araya getirildiği ve aralarında takım ruhunun güçlendiği bir süreçtir.