Facebook

Sözlük

spiritual

adjective

Türkçe'simanevi
Türadjective
Örnek Cümle
Yoga is not only good for your physical health but for emotional, mental and spiritual health as well.
Yoga sadece fiziksel sağlığınız için değil aynı zamanda duygusal, zihinsel ve ruhsal sağlığınız için de iyidir.

Alternatif öneriler:

spiritualityspiritually