Facebook

Sözlük

spread out

phrasal verb

Türkçe'si yayılmak,dağılmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Today the more we learn through science and technology, the farther the limits of what we don't know spread out towards infinity.
Bugün bilim ve teknoloji yardımıyla çok şey öğreniyor olsak da hala bilmediklerimizin sınırları sonsuzluğun derinliklerine kadar uzanmaktadır.