Facebook

Sözlük

spread

verb

Türkçe'siyaymak,dağılmak
Türverb
Örnek Cümle
Today the more we learn through science and technology, the farther the limits of what we don't know spread out towards infinity.
Bugün bilim ve teknoloji yardımıyla çok şey öğreniyor olsak da hala bilmediklerimizin sınırları sonsuzluğun derinliklerine kadar uzanmaktadır.

noun

Türkçe'siyayılma
Türnoun
Örnek Cümle
Over the years, magazines like The Economist have spread the idea that financial growth means'development' and that this 'development' is good for the Third World.
Yıllar boyunca, The Economist gibi dergiler, mali büyümenin 'kalkınma' anlamına geldiğini ve bu kalkınmanın Üçüncü Dünya için yararlı olduğu düşüncesini yaydılar.

Alternatif öneriler:

spread outspreadsheetwidespread