Facebook

Sözlük

spread

verb

Türkçe'si yaymak,dağılmak
Tür verb
Örnek Cümle
One of the most noticeable and major effects of global warming is the spread of disease.
Küresel ısınmanın en dikkate değer ve büyük etkilerinden biri hastalığın yayılmasıdır.

noun

Türkçe'si yayılma
Tür noun
Örnek Cümle
The Security Council is one of the few international bodies for tackling global threats, such as the spread of weapons of mass destruction.
Güvenlik Konseyi, kitle imha silahlarının yayılması gibi küresel tehditlerle baş edebilecek birkaç uluslararası kuruluştan biridir.