Facebook

Sözlük

spread

verb

Türkçe'si yaymak,dağılmak
Tür verb
Örnek Cümle
One of the most noticeable and major effects of global warming is the spread of disease.
Küresel ısınmanın en dikkate değer ve büyük etkilerinden biri hastalığın yayılmasıdır.

noun

Türkçe'si yayılma
Tür noun
Örnek Cümle
The origin of football is uncertain, but we know that the Romans played one type of this game which eventually spread throughout Europe.
Futbolun kökeni belli değildir, ancak Romalıların, sonunda tüm Avrupaya yayılan bu oyunun bir türünü oynadıklarını biliyoruz.