Facebook

Sözlük

spread

verb

Türkçe'si yaymak,dağılmak
Tür verb
Örnek Cümle
The fire had spread to the next building before the firemen arrived.
İtfaiyeciler yetişmeden önce yangın bitişik binaya sıçramıştı.

noun

Türkçe'si yayılma
Tür noun
Örnek Cümle
Between the late 15th and 20th centuries, many European languages were spread to many parts of the world through commerce and travel.
15. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyıl arasında, birçok Avrupa dili, dünyanın birçok bölgesine ticaret ve seyahat yoluyla yayılmıştır.