Facebook

Sözlük

spread

verb

Türkçe'si yaymak,dağılmak
Tür verb
Örnek Cümle
Romanesque architecture, which was a major architectural style in medieval Europe, first flourished in Italy and then spread to the rest of Europe, with France and Germany in the lead.
Ortaçağ Avrupasında önemli bir mimari tarz olan'romanesk' mimari, önce İtalya’da gelişmiş ve daha sonra, Fransa ve Almanya başta olmak üzere, tüm Avrupa’ya yayılmıştır.

noun

Türkçe'si yayılma
Tür noun
Örnek Cümle
One of the most noticeable and major effects of global warming is the spread of disease.
Küresel ısınmanın en dikkate değer ve büyük etkilerinden biri hastalığın yayılmasıdır.