Facebook

Sözlük

stability

noun

Türkçe'si tutarlılık,istikrar
Tür noun
Örnek Cümle
The disappearance of a single species is not dramatic but when a second, third, or greater number of species becomes extinct, the stability of the ecosystem is threatened.
Tek bir türün yok olması çok etkili değildir ama bir ikinci, üçüncü veya daha fazla sayıda tür yok olduğunda ekosistemin tutarlılığı tehdit altına girer.