Facebook

Sözlük

stabilize

verb

Türkçe'siistikrara kavuşturmak
Türverb

Alternatif öneriler:

stabilizationstabilizer