Facebook

Sözlük

staff

noun

Türkçe'si kadro,personel
Tür noun
Örnek Cümle
The unexpected arrival of the district manager flustered the director and the staff alike.
Bölge sorumlusunun beklenmedik gelişi, müdürü olduğu kadar personeli de telaşlandırdı.