Facebook

Sözlük

stage

verb

Türkçe'si sahnelemek,hazırlamak
Tür verb
Örnek Cümle
Most people might think that it is better to focus on making as much profits in the early stage of business but survival is much better for the long run.
Çoğu insan şirketin ilk aşamasında böylesi karlara odaklanmanın daha iyi olduğunu fakat ayakta kalmanın uzun vadede daha iyi olduğunu düşünebilir.

noun

Türkçe'si sahne; aşama
Tür noun
Örnek Cümle
You should take medicine at the early stage of an illness.
Hastalığın ilk evresinde ilaç almalısın.